Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :

  1. Capaciteit en gebruik van chalet.

Het aantal huurders mag niet het maximum aantal overschrijden dat gemeld wordt in deze overeenkomst, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder. Voor ieder extra persoon waarvan geen melding is gemaakt in de overeenkomst mogen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht. . De gite zoals beschreven in dit contract mag niet aan derden worden overgedragen. De huurder dient zich als een goed huisvader te gedragen en zal ervoor zorgen geen overlast te bezorgen aan zijn/haar omgeving.

  1. Verrekening van kosten

De eindschoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd. De kosten hiervan zit in de prijs die op voorhand werd afgesproken tussen  verhuurder en huurder.

  1. Staat van de chalet en waarborg

Bij aankomst en bij vertrek zal de staat van de chalet in bijzijn van de huurder door verhuurder worden geïnspecteerd. Bij vertrek dient de huurder de chalet in dezelfde staat op te leveren als waarin de chalet bij aankomst is opgeleverd. Eventuele beschadigingen ontstaan tijdens de huurperiode aan de chalet en/of de inboedel en eventuele vermissingen van inboedel zullen worden verrekend met de borgsom van 150€. De borgsom is in geen geval de maximale aansprakelijkheid ten opzichte van de verhuurder. De borgsom zal binnen 1 week na het einde van de huurperiode worden teruggestort, na aftrek van eventuele verrekening.

  1. Reservering

De toewijzing van de huurperiode is op het moment dat de verhuurder binnen de gestelde termijn van het huurovereenkomst  het voorschot van 100€ alsmede een retourmail heeft ontvangen. Geschiedt dit niet binnen de termijn, dan heeft de verhuurder het recht de toewijzing te annuleren

De reservering is pas definitief als het saldo van de huur en waarborg gestort is op datum volgens huurovereenkomst werd aangegeven.

Indien het saldo en waarborg niet volgens de afgesproken datum volgens het huurovereenkomst werd nagestort op de rekening van de verhuurder dan vervalt de

toewijzing van de huurperiode en wordt het voorschot aan de verhuurder definitief toegewezen.

.

  1. Annulering

Elke annulering dient schriftelijk te worden gemeld via mail ( bewijs van verzending ).

 

Door de huurder

  1. a) Voor aanvang van de huurperiode: De huurder blijft te allen tijde aan zijn/haar betalingsverplichting gehouden. Reeds betaalde gelden blijven in bezit van de verhuurder. De huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
  2. b) Bij aanvang van de huurperiode: De betaalde gelden blijven in het bezit van de verhuurder.

 

Door de verhuurder

  1. a) Voor aanvang van de huurperiode: De verhuurder betaalt de huurder de reeds ontvangen aanbetaling, tenzij er sprake is van het gestelde in art. 4.
  2. b) Bij aanvang van de huurperiode: De verhuurder behoudt zich het recht voor om de verhuur te weigeren aan huurders die zich niet aan de overeenkomst houden. In dit geval kunnen de huurders geen aanspraak maken op restitutie van de aanbetaling.
  3. Aansprakelijkheid

HerBongoo is niet aansprakelijk voor schade door diefstal, verlies of door welke oorzaak dan ook aan voorwerpen zoals bagage, kostbaarheden, voertuigen of anderszins. Ook aanvaardt HerBonGoo geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan personen. Evenementen en/of ongemakken voortkomend uit overmachtsituaties (blokkades, extreme weersomstandigheden etc.) vallen evenmin onder onze verantwoordelijkheid.